Praktische info

Alle info over onze opvang op een rij

In samenwerking met Opvang Vlaanderen kan u uw kind bij ons makkelijk online inschrijven. Door naar de site van Opvang Vlaanderen te surfen, kan u een vrije plek aanvragen. Mocht u daarover vragen hebben, kan u ons een bericht sturen. Hieronder geven we u alvast een beknopt overzicht van ons huisreglement.

Pedagogisch project

Het pedagogische project van Kinderopvang Speel-goed houdt in dat we een gemoedelijke gezinssfeer trachten te creëren. Kinderen die bij ons ingeschreven zijn, leren dus op een speelse, maar rechtvaardige manier met elkaar om te gaan en verdraagzaam te zijn. Verder zetten we in op zelfredzaamheid, zindelijkheid en creativiteit. Daarvoor hebben we aangepast speelgoed ter beschikking, net als een afgebakende buitenruimte met een speelhuisje en kinderfietsen.

Om uw kinderen dezelfde kwaliteitsopvang te kunnen garanderen, evalueren we ons pedagogische project op jaarlijkse basis. Dat doen we met behulp van evaluatie-instrumenten van Kind & Gezin. We onderzoeken o.a. of de kinderen gelukkig zijn en gezond ontwikkelen. Bovendien geven we u als ouder een tevredenheidsenquête mee, waarin u suggesties kan meedelen. Op basis daarvan kunnen we onze werking optimaliseren en onze pedagogische aanpak wijzigen.

Dagboek voor voeding, (slaap)gedrag & ontwikkeling

Er rest ons nog te vermelden dat we per kind een dagboek bijhouden waarin we alle informatie over voeding, slapen, gedrag en spel oplijsten. Die gegevens mailen we naar de ouders in kwestie of delen we mondeling mee. Handig is u dat het boekje elke dag eens doorneemt om te ontdekken wat uw kind zoal heeft bijgeleerd. Specifieke mededelingen over voeding of de gezondheid van uw kind vragen we door te geven aan onze begeleiders (bv. toe te dienen medicatie).

Meer weten over onze werkwijze?

Maak vandaag nog een afspraak!